Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie

Znajdź nas na:

Wydarzenia

 

Twierdza Lanckorona - gminny konkurs na 250-lecie bitew lanckorońskich

2021-01-26

 

/ Małgorzata Dziadkowiec /
Ogłaszamy konkurs plastyczno-literacko-muzyczno-historyczny dla uczniów szkół gminy Lanckorona pt. "Twierdza Lanckorona". W tym roku przypada 250. rocznica bitew lanckorońskich. Pragniemy ją upamiętnić wraz z uczniami naszej gminy - każdy na miarę własnych talentów, wyobraźni i wiedzy. 

Regulamin konkursu
I. Konkurs „Twierdza Lanckorona” to konkurs jednoetapowy, przeprowadzany w czterech kategoriach:
I.1. konkurs plastyczny  z podziałem na kat. wiekowe klas klas I - IV i V-VIII – wykonanie pracy plastycznej inspirowanej historią zamku w Lanckoronie i konfederacji barskiej;
I.2. konkurs literacki dla uczniów klas V-VIII – napisanie opowiadania, legendy, kroniki, pieśni lub utworu w innym gatunku literackim, inspirowanego  historią zamku w Lanckoronie, konfederacji barskiej lub bitew konfederatów barskich pod Lanckoroną; 
I.3. konkurs muzyczny z podziałem na kat. wiekowe klas III-V i VI-VIII oraz na kategorię wokalna i instrumentalną - na najciekawsze wykonanie pieśni śpiewanych przez konfederatów barskich (solo lub zespołowo) – jednej pieśni obowiązkowo – „Nigdy z królami nie będziem w aliansach” i jednej dowolnie wybranej

Ad. I.1. Konkurs plastyczny dla klas I - IV
a) Pace plastyczne mogą zostać wykonane dowolną techniką dwu- lub trójwymiarową.
b) Tematyka prac może dotyczyć dowolnego epizodu związanego z zamkiem w Lanckoronie lub bitew lanckorońskich.
c) Tematyka prac winna odnosić się do treści przystępnych dla dziecka tej kategorii wiekowej.
d) Prace podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą oraz szkołą należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 w terminie do 3 marca do godz. 16.

Ad. I.2. Konkurs literacki
a) Prace literackie w dowolnym gatunku literackim, winny być twórczością oryginalną uczniów.
b) Fabuła prac winna być osadzona w świecie przedstawionym i realiach czasów konfederacji barskiej (bohaterowie mogą być uczestnikami wydarzeń w dowolnych grupach społecznych – np. służba zamkowa, mieszczanie, kupcy, rycerze, dworzanie, giermkowie, chłopi itp.). Może to też być np. odnaleziony dziennik z tamtych czasów, kronika zapisująca jakiś epizod nawiązujący do zamku i konfederacji barskiej, rodzinne wspomnienia itd. Jedyny konieczny element to zamek i czasy konfederacji barskiej.
c) Prace podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą oraz szkołą należy przesłać pocztą e-mail na adres: gok_lanckorona@tlen.pl do 3 marca do godz. 16.

Ad. I.3. Konkurs muzyczny
a) Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe klas III – V i VI – VIII.
b) Uczestnicy mogą w nim brać udział indywidualnie lub zespołowo.
c) Uczestnicy przedstawiają wykonanie dwóch utworów w formie instrumentalnej lub wokalnej.
d) Do konkursu obowiązkowo należy przedstawić wykonanie pieśni zaczynająca się od słów: „Nigdy z królami nie będziem w aliansach” w brzmieniu oryginalnym lub we własnej aranżacji.
e) Drugi prezentowany utwór może być inna pieśnią śpiewaną podczas konfederacji barskiej lub utworem autorskim nawiązującym do tego okresu tak w warstwie muzycznej, jak i tekstowej.
f) Obydwa prezentowane utwory muszą mieścić się w kategorii wokalnej lub instrumentalnej (w kategorii wokalnej dopuszczalny jest akompaniament, nie może on jednak stanowić wiodącej części wykonania)
g) Obowiązuje limit maksymalnie 4 wykonywanych zwrotek z ewentualnymi refrenami.
f) Pliki z nagraniem wykonań, czytelnie opisane, z dołączonym imieniem, nazwiskiem, klasą oraz szkołą należy przesłać pocztą e-mail na adres: gok_lanckorona@tlen.pl do 3 marca do godz. 16.

Ad. I.4 Quiz historyczny
a) W quizie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI – VIII. Jeżeli uczeń młodszej klasy zgłasza wolę uczestnictwa, może zostać dopuszczony do udziału na warunkach takich samych, jak uczniowie klas VI-VIII.
b) Quiz zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.
c) Quiz zostanie przeprowadzony w tym samym czasie we wszystkich szkołach (na lekcji lub podczas nauczania zdalnego – zależnie od obowiązujących przepisów).
d) Termin przeprowadzenia testu zostanie uzgodniony z nauczycielami historii wszystkich szkół gminy Lanckorona, jednak nie może się on odbyć później, niż do 22 lutego br.
c) Prace konkursowe uczniów, podpisane imieniem, nazwiskiem, klasa oraz szkołą, włożone do koperty opisanej nazwą szkoły, należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 w terminie do 3 marca do godz. 16.30.
d) Literatura do quizu dołączone zostaje w formie załącznika. 


II Ocena prac konkursowych
II.1 Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Dyrektora GOK. 
II.2 Jury będzie pracowało w 4 komisjach złożonych z nauczycieli szkół gminy Lanckorona, odpowiednio: a) plastyki, b) języka polskiego, c) muzyki, d) historii.
II.3. Prace jury koordynują: Dyrektor GOK Małgorzata Dziadkowiec – przewodnicząca jury i instruktor GOK Anna Witalis-Zdrzenicka – wiceprzewodnicząca jury.
II. 4. W konkursie a) plastycznym, b) muzycznym i c) polonistycznym nauczyciele wchodzący w skład komisji przedmiotowej nie oceniają prac uczniów swojej szkoły, czyli każdy nauczyciel ocenia prace uczniów trzech innych szkół.
II. 5. Komisje konkursowe pracują zdalnie. Prace konkursowe członkom komisji przekazuje GOK. 
II. 6. Członkowie komisji plastycznej mają możliwość zobaczenia oryginału pracy w GOK w godzinach pracy ośrodka.
II. 7. Członkowie komisji muzycznej – jeśli wymaga tego rzetelna ocena pracy – mogą poprosić danego uczestnika (bądź zespół) o wykonanie utworu na żywo przed komisją. 
II. 8. Jury nagradza po trzy prace z każdej kategorii i przyznaje wyróżnienia (od 3 do 5). 
II.9. Jury może nie przyznać np. nagrody 1. I przyznawać nagrody równorzędne.

III. Ogłoszenie wyników 
III.1 Wyniki zostaną ogłoszone w dniach 10-12 marca 2021.
III.2 Podsumowanie konkursu odbędzie się w formie:
a) multimedialnej prezentacji na stronie internetowej GOK i Fb GOK, stronie internetowej gminy oraz stronach internetowych szkół gminy Lanckorona;
b) koncertu finałowego z wystawą prac plastycznych w sali widowiskowej GOK w terminie możliwie najszybszym, gdy tylko pozwolą na to przepisy sanitarne wynikające z epidemii.
c) rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów ufundowanych przez Wójta Gminy Lanckorona i GOK w Lanckoronie odbędzie się podczas koncertu finałowego.

Wykaz literatury do quizu historycznego „Twierdza Lanckorona”

 

1. P. Sadowski, „Konfederacja barska w starostwie lanckorońskim” [w:] „Zeszyty sądecko-spiskie”, tom 3, 2008 (pdf artykułu pozostaje w dyspozycji GOK z możliwością przesłania go zainteresowanym uczestnikom)

2. Z. Lenik, „Ślub konfederata”, „Kurier Lanckoroński” nr 4/2002

3. Z. Lenik, „Konfederaci barscy w świetle lanckorońskich metryk parafialnych”,

„Kurier Lanckoroński” nr 2/2004

 

Literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa) dla szczególnie zainteresowanych

1. W. Konopczyński, "Kazimierz Pułaski", PAU, Kraków 1931

2. „Dla wolności ginę”, materiały pokonferencyjne (z konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum w Dukli w 2018 roku z okazji 250 rocznicy zawiązania konfederacji barskiej), wydane przez Muzeum w Dukli w 2020 r. Tu artykuł Piotra Sadowski dotyczący konfederacji barskiej w  starostwie lanckorońskim w świetle najnowszych badań historycznych.

3. W. Konopczyński, „Konfederacja Barska”, t. 1 i 2, „Volumen”, Warszawa 1991

4. J. Roszko, „Ostatni rycerz Europy”, wyd. „Śląsk”, Katowice 1983

5. J. Roszko, „Awanturnik nieśmiertelny”, wyd.„Śląsk”, Katowice 1989


Serdecznie zapraszamy

Nasi przyjaciele

Restauracja Verona

veronalanckorona.pl

Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony

tpl.lanckorona.pl

Te­atr Fi­gur Kraków

teatrfigur.pl

„OGNISKO TERRA ARTIS”

www.terraartis.eu

Zespół Szkół w Lanckoronie

zswlanckoronie.internetdsl.pl

Zespół Szkół w Izdebniku

sp-izdebnik@krakow.home.pl

Stowarzszenie Akolada Izdebnicka

www.facebook.com/akolada.izdebnicka

FALKOSHOW

www.falkoshow.pl

NBS

Hotel Modrzewiówka

http://www.modrzewiowka.eu/

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie

https://www.facebook.com/malopolskiinstytutteatralny

Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego

Agencja Artystyczna GAP

http://www.fundacja.e-gap.pl/

U Maciejowej

http://umaciejowej.pl/
Informujmy, że Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie z siedzibą przy ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, tel.33 876 35 67.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 33 876 35 67.
Przesyłane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji.
Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-->
Pozostałe aktualności
Warsztaty LATO W TEATRZE
2020-08-21
Kończymy dwutygodniową przygodę z teatrem, tańcem, śpiewem i zabawą. Zobaczcie co robiliśmy w ramach półkolonii lato w teatrze.
Półkolonia - "Lato w teatrze"
2020-08-10
Informujemy, że w dniach od 10.08-22.08 na terenie Ośrodka Kultury odbywać się będzie półkolonia artystyczna "Lato w teatrze"
URLOP URLOP URLOP
2020-07-24
W dniach 27.07 - 09.08 2020 r.  gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie będzie nieczynny z powodu urlopu pracowników.
Półkolonia LATO W TEATRZE
2020-06-30
Otwieramy nabór na półkolonię dla dzieci w wieku 7 - 14.
GOK nieczynny w dniu 12.06.2020
2020-06-12